Tot de verpleegkundige zorg behoren onder andere persoonlijke verzorging, verpleegtechnische taken en begeleidende taken. Onder verzorgende en verpleegtechnische taken wordt o.a. verstaan: het aan- uitkleden, wassen, afdrogen en verschonen van de patiënt, het observeren van de patiënt en, in geval van onregelmatigheden, het adequaat ingrijpen (zelfstandig of in samenwerking met de huisarts), aanbrengen van een infuus, inbrengen van een stoma, katheter of (maag)sonde, uitreiken en toedienen van medicijnen.

Onder voorlichtende en coördinerende taken wordt verstaan: het verschaffen van voorlichting, instructie en advies aan de patiënt, het bijhouden van de medische gegevens van de patiënt, het voeren van overleg met specialisten e.d.

TOP